Teologi

Från 1536 till 2000 – i nästan 500 år alltså – var Svenska kyrkan officiellt Sveriges statskyrka. År 2000 bestämde riksdagen att stat och kyrka ska hållas separerade, vilket resulterade i att Sverige inte längre räknar någon kyrka som statlig eller kommunal. Rent lagmässigt finns det fortfarande krav på att organisationen ska vara demokratisk och att religionen ska vara evangelisk-luthersk kristendom. I övrigt innebar separationen från staten att kyrkan blev mer fristående. Men vad var det som hände 1536, när den grundades, och hur såg kyrkosituationen ut i Sverige innan dess?

Redan 1927 påbörjades separation från katolska kyrkan när Gustav Vasa fick igenom beslutet att kungen skulle ha rätt att beslagta kyrklig egendom. 1536 var året då svenska kyrkan avskaffade den så kallade kanoniska rätten. Kanonisk rätt beslutade bland annat om hur kristet liv torde se ut och definierade krav på präster. Dessa regler hade satts av katolska kyrkan. Avskaffandet var det sista maktbandet som bröts med Vatikanstaten. Följden blev ett mer självstyrt Sverige i och med att kraven från påven försvann. Ärkebiskopen blev ny ledare för svenska kyrkans gemensamma organ.

En process som tog många år

Svenska kyrkans reformation inleddes med andra ord 1527. Svenska kyrkans start är dock satt till 1936 eftersom banden med katolska kyrkan definitivt då var brutna. Det tog dock flera år innan gemensamma regler utformades. 1572, tolv år efter Gustav Vasas död, anammades Svenska kyrkoordningen, men den efterföljdes av interna stridigheter i nästan 20 år. Till slut, år 1593, antog Svenska kyrkan officiellt den lutherska trosbekännelsen i Uppsala möte. Mötet anses idag vara början på en ny epok i svensk historia eftersom det satte Sveriges riktning och attityd gentemot kyrkan i flera hundra år framåt.

Kontroversiell kung med egen agenda

Gustav Vasa är en av Sveriges mest betydelsefulla kungar. Han beskrivs ofta i historieböcker som landsfader, men har också kritiseras för att ha centraliserat makten och ökat statens inflytande på bekostnad av befolkningen och kyrkan. Tack vare att han lyckades besegra den danska kungen Kristian ”Tyrann” II hade han stort förtroende och stöd när han själv kröntes till kung. Gustav Vasa attraherades av Martin Luthers idéer kring reformationen av kyrkan så fort de började spridas från Tyskland till övriga Europa. Han var definitivt drivande i att genomföra reformationen även i Sverige.