Om Sveriges kyrka

Fram tills år 2000 var Svenska Kyrkan så kallad statskyrka i Sverige, vilket innebar att de hade formella rättigheter och en position som var överordnad andra religiösa och kulturella grupperingar. 2000 splittrades dock staten och kyrkan och nu skulle svenska kyrkans särställning upplösas. I realiteten har dock vissa särställningar fått behållas, till exempel finns en lag som fastslår att Svenska Kyrkan ska vara ett evangelisk-luthersk trossamfund. Dessutom har Svenska Kyrkan beskattningsrätt vilket ingen annan motsvarande religiös institution har.

Att Svenska Kyrkan och staten fortfarande hänger ihop beror på de många medlemmar som Svenska Kyrkan fortfarande har. Det fanns närmare bestämt 5,9 miljoner döpta medlemmar vid slutet av 2018, det motsvarar mer än hälften av den svenska befolkningen, vilket utan konkurrens är den största religiösa organisationen i Sverige. Då ska du dessutom ha i åtanke att de under många år har haft ännu fler medlemmar, där framförallt 2000-talet präglats av ett stort medlemstapp för Svenska Kyrkan.

Läs mer: här kan man läsa om hur Svenska Kyrkan har påverkat svensk arkitektur genom åren.

Svenska Kyrkans organisation

Svenska Kyrkans huvudkontor är beläget i Uppsala som i sin tur är en stor stad som ligger nära huvudstaden Stockholm. Här ligger det nationella kyrkokansliet som arbetar med frågor som berör hela Svenska Kyrkan, både på ett nationellt plan såväl som på ett internationellt plan. Svenska Kyrkan är dock främst kända för sin breda utbredning, där det lokala ofta står i fokus i såväl större som mindre städer och byar runt om i Sverige.

Svenska Kyrkans arbete

Även om en religiös organisation som Svenska Kyrkan huvudsakligen sysselsätter sig och sina medlemmar med utövande av religionen så är Svenska Kyrkan också välkända för sitt bredare arbete med till exempel sociala frågor. Till exempel arbetar de med att hjälpa utsatta och fattiga människor, både i Sverige och utomlands. Dessutom har de jourhavande präster som gärna hjälper till med andra typer av problem som du kan stöta på, både spirituella såväl som personliga problem.