Spel om Pengar och Gambling: Vad säger Bibeln?

Spel om pengar och gambling är ämnen som diskuteras flitigt i många samhällen runt om i världen. För många är det en form av underhållning, medan det för andra kan utgöra ett allvarligt problem. I den här artikeln kommer vi att utforska vad Bibeln säger om spel om pengar och gambling och hur dess principer kan vägleda oss i detta ämne.

Biblisk Varning mot Girighet och Kärlek till Pengar

En central läxa som framkommer i Bibeln är vikten av att inte bli slav under materiella ting och pengar. I 1 Timoteus 6:10 står det: ”Ty penningar äro en rot till allt ondt; och därför hava somliga, när de eftersträfvade penningar, blivit villfarelsta ifrån tron och stungits igenom med många plågor.” Här varnas det för att kärleken till pengar kan leda till att man förlorar fokus på det som verkligen är viktigt i livet.

Rättvis Handel och Ärlighet

Bibeln betonar vikten av rättvis handel och att undvika bedrägeri eller utnyttjande av andra. Ordspråksboken 20:10 påminner oss om att ”Två slags vikter och två slags mått äro båda stygga för HERREN.” Detta kan tolkas som en varning mot att använda oärliga medel för att vinna pengar. Vi tolkar det med andra ord som att Bibeln säger att man ska spela på casinon med svensk licens, och därmed undvika risker som casinon utan licens utsätter sina spelare för.

Barmhärtighet och Att Hjälpa Behövande

En central del av biblisk undervisning är att visa barmhärtighet och hjälpa dem som är i nöd. Att spendera stora summor på gambling istället för att använda pengarna till att hjälpa de behövande kan vara i strid med dessa principer. Jakobsbrevet 2:15-16 säger: ”Om en broder eller syster saknar kläder och mat för dagen och någon av er säger till dem: ‘Gå i frid, håll er varma och ät er mätta’, men inte ger dem vad kroppen behöver, vad hjälper det?”

Självbehärskning och Att Undvika Beroenden

Bibeln uppmuntrar till självbehärskning och att undvika att bli beroende av något. 1 Korinthierbrevet 6:12 påminner oss om att ”Allt är mig tillåtet, men icke allt gagnar.” Att bli besatt av gambling kan leda till förlust av självbehärskning och ansvar.

Lycka och Rikedom

Bibeln lär att verklig lycka inte kommer från materiella ting eller rikedomar. Matteusevangeliet 6:24 varnar oss för att inte tjäna två herrar, varav den ena är Mammon, som representerar girighet och materiell besatthet. Istället uppmuntras vi att söka Guds rike och hans rättfärdighet.

Slutsats

Sammanfattningsvis ger Bibeln oss vägledning angående spel om pengar och gambling genom att betona vikten av rättvisa, ärlighet, barmhärtighet, självbehärskning och att inte bli slav under pengar. Den lär oss att vår sanna lycka inte bör vara beroende av materiella ting, utan istället bör vi sträva efter ett liv präglat av rättfärdighet och kärlek till våra medmänniskor. Det är viktigt att komma ihåg dessa principer när vi överväger vårt förhållande till spel om pengar och gambling.